Arbetsglädje, motivation och flow

Arbetsglädje, motivation och flow var dagens tema på föreläsningen med Anna-Carin Fagerlind Ståhl i samarbete med Västervik Framåt och Linköpings universitet.

Anna-Carin har skrivit en avhandling om flow i arbetslivet det vill säga  att ha en positiv upplevelse av arbetsglädje och motivation.

Hon har forskat om vad som främjar positiva upplevelser på arbetet och hur arbetets organisation kan påverka flow, hälsa och produktivitet.
Att använda hela gruppens färdigheter, det sociala kapitalet, är en viktig kollektiv resurs på en arbetsplats säger Anna-Carin.

Hög möjlig egen kontroll och eget beslutsutrymme ger möjlighet att klara höga krav men det är viktigt skilja på individens uppfattade utrymme, inte yrkeskårens eller organisationens.

När man upplever flow, har man möjlighet att fatta rätt beslut och använda sina egna färdigheter på ett bra sätt. Det blir ett innovativt lärandeklimat och förmågan att handla ökar.

Ett sjuttiotal personer från näringslivet och offentliga organisationer i Västervik tog del av föreläsningen och hade också spännande gruppdiskussioner kring dagens ämne.