Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en myndighet som verkar för att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden. Vi sammanför dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft och bidrar till att öka sysselsättningen på lång sikt.

Som en följd av nya uppdrag har Arbetsförmedlingen under de senaste åren haft ett ständigt rekryteringsbehov. Behovet förväntas vara stort även framöver.

Den yrkesgrupp som framför allt efterfrågas är arbetsförmedlare. För att vara behörig till dessa tjänster krävs tre års högskolestudier inom valfritt område. Cirka 85 procent av de anställda i myndigheten är arbetsförmedlare. Andra yrkeskategorier som rekryteras är bland annat administratörer, psykologer, arbetsterapeuter, analytiker och kommunikatörer.

Antal anställda: Småland cirka 875, Kalmar län 250.

Webb: arbetsformedlingen.se/vastervik

E-post: [email protected]