Antenn växer lokalt

Sedan 2015 finns omställningsföretaget Antenn i Västervik och i dagar firar företaget firar 25 år i Sverige. Vi träffade Maths Andersson och Lotta Eldh för att höra hur det gått sedan etableringen i Västervik för ett drygt år sedan.

I år förvärvade Randstad Proffice Group, där Antenn ingår. Randstadkoncernen är världens näst största HR-tjänsteföretag och finns nu i 39 länder men den lokala förankringen är fortfarande en trygghet. Antenn är ett av Sveriges ledande företag inom omställningsstöd, outplacement och karriärutveckling. Vi levererar program till medarbetare, specialister och chefer.

I Västervik ligger kontoret i Holländska kvarn.

Företaget nysatsar vilket märks på alla nyanställningar. Sedan en tid tillbaka jobbar Lotta Eldh, som  säljare och coach bland annat i Västervik men i huvudsak i Östergötland. I Vimmerby har man anställt Henrik Molin. Maths Andersson jobbar som tidigare i Västervik med omnejd.

På Antenn jobbar man med TSL, som är en kollektivavtalad omställningsförsäkring som startades 2004. Syftet är att underlätta för de anställda, företag och fack om företaget tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist.

- Att få komma personer nära genom coachingen, se dem utvecklas som människor är helt fantastiskt, säger Lotta.

Bilden: Lotta Eldh

Maths och Lotta berättade om flera olika metoder man arbetar med, här är ett urval;

I Antenns grundkoncept ingår flera olika tjänster som också riktar sig till privata företag.

Man arbetar bland annat med Kartläggning av nuläge som ger både individen och arbetsgivaren en oberoende bedömning och rekommendationer i rehabiliteringsprocessen.

I Målstyrd rehabilitering jobbar man som strategisk partner till HR och chefer.

I processen Rehabsamordning får medarbetaren stöd genom rådgivande och coachande samtal, för att pröva olika vägar.

Vid Outplacement får individen professionell vägledning vid en karriärförändring när man blivit av med sitt arbete. Metoden stöttar personen till att snabbt hitta ett nytt arbete.

På bilden Henrik Molin och Maths Andersson.