Fredrik Steisjö och Mats Andersson på Antenn. Foto: Västervik Framåt

Antenn hjälper människor till nytt arbete

För ett par månader sedan etablerade sig omställningsföretaget i Västervik.

Antenn är ett lokalt företag som hjälper människor till nytt arbete inom eller utanför den egna organisationen. Genom företagets metodiska arbetssätt stödjer de människor i deras yrkesutveckling. Arbetssättet är utvecklat sedan 1991, då Antenn grundades. Antenn arbetar över hela Sverige med kontor nära deltagare och kunder och är idag 55 anställda.

Vi träffade Maths Andersson som är lokalt ansvarig i det nyetablerade kontoret i Västervik.

– Genom att vår personal bor och arbetar lokalt känner de arbetsmarknaden väl och kan ge det bästa stödet för individen, berättar Maths.

– Eftersom Antenn är rikstäckande har vi också stor möjlighet att hjälpa personer som byter arbetsort, fortsätter Maths.

Kollegan Fredrik Steisjö som är distriktsansvarig i Östergötland/Södermanland berättar att också Antenn själva växer och börjat nyanställa igen.

Den lokala förankringen är en av våra största styrkor

Antenn är ett av Sveriges ledande företag inom omställningsstöd, outplacement och karriärutveckling och stöttar både medarbetare, specialister och chefer. Man hjälper människor och företag att utvecklas och att bli konkurrenskraftiga på marknaden och att vända förändringssituationer till något positivt.

– De fackliga organisationerna är stora kunder, samt kommun och landsting, berättar Maths.

Antenns olika program är bland annat omställning för tjänstemän – TRR, omställning för arbetare – TSL, Outplacement, Rehabomställning, Karriärsamtal och Stöd vid förändring. Outplacementprogrammet syftar till att ge medarbetare som lämnar ett företag de bästa förutsättningarna att hitta ett nytt arbete.

– Outplacement är en tjänst som vi ser ökar mest, avslutar Maths.

Besök Antenn på webben.