Administration, ekonomi och juridik

Jan Carlsson, på redovisningsbyrån Calmunger & Carlsson, ger sin bild av hur behovet ser ut idag och på lite sikt.

Hur är läget i branschen lokalt?

– Egentligen råder en obefintlig arbetslöshet i branschen som vi ser det särskilt vad gäller utbildade redovisningskonsulter, som det är en enorm brist på. Vi på Calmunger & Carlsson har lyckats anställa en varje år de senaste tre åren ch det är vi väldigt glada för. Vad gäller rekryteringsbehov har vi inget akut behov, men det ändrar sig fort och vi håller ständigt ögonen öppna då vi vet om att vi är flera som konkurrerar om den eftertraktade kompetensen.

Vilka stora utmaningar står ni inför och vad bör göras?

– Ordet ”digitalisering”, i ett ganska diffust perspektiv, används ofta i dag inom vår bransch. Det har också skett stora förändringar vad gäller möjligheten till kommunikation mellan byrå och kund samt fördelar vad gäller dokumenthantering och smidig uppdelning av olika arbetsmoment tack vare webbbaserade lösningar som exempelvis molnbaserade redovisningssystem. Vår utmaning består i att förmedla den fortsatta nyttan av våra tjänster eftersom hantering av exempelvis moms- och skatteregler aldrig kan utföras utan kunskap som adderas till en bra administrativ lösning.

Hur ser ert drömscenario ut inför framtiden?

– En större förståelse för att ”tid är pengar”, även för en företagare. Det skulle göra att fler ägnar sig åt det hen är bra på, det vill säga att företagaren lägger mesta möjliga tid och energi på den egna verksamheten vad gäller arbete, planering, marknadsföring och så vidare medan vi –
i vår bransch – tillhandahåller tjänsterna kring redovisning, lönehantering, skatteplanering med mera.