Tre kvinnor tittar i en pärm i ett kontorslandskap. Foto: Sara Winsnes

Administration, ekonomi och juridik

Två av Sveriges största statliga myndigheter – Skatteverket och Försäkringskassan - har valt att placera stora enheter i Västervik. Även Västerviks kommun och Landstinget är stora arbetsgivare i det här segmentet samtidigt som du inom det privata näringslivet hittar stor variation.
Här kan du läsa presentationer från några av Västerviks arbetsgivare inom administration, ekonomi och juridik.