ABB Figeholm

ABB Figeholm omsätter > 300 MSEK, vars affärsidé omfattar tillverkning och försäljning av elektriska isolationslösningar till världens ledande transformatortillverkare.

Verksamheten i Figeholm är inriktad på produktion av presspan till transformatorindustrin världen över. Presspan är ett cellulosabaserat isolationsmaterial för elektriska applikationer. Det produceras i ark, limmas till laminat och förädlas även till isolationskomponenter med hög elektrisk och mekanisk hållfasthet.

Egna produkter: Figeholm Elboard®, Laminat av Elboard® och bearbetade isolationskomponenter.

Antal anställda: 120 personer.

Kontakt: Katrin Valeskog, HR Manager, ABB AB, email: [email protected]

Hemsida: http://www.abb.com/references/default.aspx?db=db/db0004/db001502.nsf&c=e5c182b600f8c988c1257249005b3454