516 nya västervikare 2016

Vi blev fler i Västerviks kommun under förra året. Befolkningen växte med 389 personer så nu är vi 36 438 invånare. Sammanlagt 461 personer avled under året, jämfört med de 332 bebisar som kom till världen. Befolkningsökningen beror framför allt på ett positivt flyttnetto på hela +516 personer. Den bästa siffran på hela tjugohundratalet faktiskt. Kul!

Många nyanlända har bosatt sig här, men det är inte hela förklaringen. Västervik Framåt arbetar medvetet för att få fler att vilja flytta hit och bo kvar. Totalt lades 150 nya inflyttarkontakter till i vårt register förra året. Det är alltså ytterligare flera hundra personer som är intresserade av ett liv i här. Sally Lind arbetar med service och mottagande av nya västervikare:

–    Vi har sett att det finns ett stort intresse för att bo i vår kommun. Vi tipsar människor som är intresserade att flytta hit om lediga jobb och härliga boendemiljöer. När personerna väl är på plats inbjuds man till våra populära inflyttarträffar som arrangeras flera gånger per år, säger Sally.

+516 personer – bästa siffran på hela tjugohundratalet!

Ett HR-nätverk, bestående av en rad arbetsgivare, träffas kontinuerligt för att diskutera utvecklingsfrågor gällande framtida kompetensförsörjning.

Förra året arrangerades ett lyckat marknadsförings- och rekryteringsevent ”Mingla med Västervik” i Stockholm med cirka 200 besökare.

Kalmar län ökar sin befolkning med över 4 600 personer. 12 700 flyttade in, varav 7 800 från utlandet. Flyttnettot för länet landar totalt på 4 900 personer.