12 placeringar upp på årets näringslivsranking

Västervik klättrar 12 placeringar på Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas näringslivsklimat och landar på plats 157.

Rankingen bygger dels på enkätsvar från 100 företag och dels på en statistisk del. Det företagen i Västervik är mest nöjda med är servicen till företagen, kommunpolitikernas attityder till företagande samt tillämpning av lagar och regler. Störst förändring syns på nöjdheten med tele- och IT-nät, där Västervik klättrar hela 86 placeringar. Minst nöjda är företagen med vägnät, tåg och flyg, där Väste4rvik placeras tredje sämst i Sverige.